EEN BIJDRAGE OVERMAKEN?

Rogier Hulst Foundation
Allerlei zaken die door de Rogier Hulst Foundation worden voorbereid, georganiseerd, ontwikkeld, onderzocht, gedeeld etc. worden in belangrijke mate gedaan door vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Toch worden er voor al deze zaken zo nu en dan ook kosten gemaakt.
 
Donaties kunnen worden overgemaakt naar het volgende bankrekeningnummer: NL66TRIO0254716776 t.n.v. Rogier Hulst Foundation.
 
Vermeld bij de overschrijving ook eventueel je persoonlijke wens om de wereld mentaal een beetje mooier te maken. Indien je een dergelijke wens bij de betaling vermeld zullen we deze op de website plaatsen. Je kunt je wens en toezegging voor een donatie ook naar ons mailen. Dat vinden we eigenlijk het plezierigst, want dan kunnen we je daarvoor ook op een persoonlijke manier bedanken en op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.
 
Mailadres voor het insturen voor een wens met de toezegging voor een donatie: rogierhulstfoundation@gmail.com
 
Meer informatie over ons meerjarenplan en begroting van de Rogier Hulst Foundation is hier te vinden.
ANBI gegevens
Als ANBI (algemeen nut beogende instelling) moeten we diverse gegevens over onze stichting openbaar maken. Je vindt deze op onze ANBI pagina.
WORD VRIEND!
EN MAAK DE WERELD MENTAAL EEN BEETJE MOOIER!

Met 100 aangesloten leden/vrienden maakt de Rogier Hulst Foundation kans op een jaarlijkse subsidie van €45.000 of meer.
 
Word vriend