KENNIS VERGROTEN EN INZICHTEN DELEN

Rogier Hulst Foundation
Er is nog een wereld te winnen door de kennis te vergroten over de werking van het (puber)brein, oorzaken van depressiviteit, omgang met gedachten aan en preventie van zelfdoding, zelfacceptatie, verwerking van verlies etc. De wetenschap staat op een aantal van deze gebieden nog in de kinderschoenen. De Rogier Hulst Foundation start in 2018, in samenwerking met de Hogeschool Leiden, met een eerste, gericht onderzoek onder jongeren en zal dat verder uitbreiden door samenwerking met andere hogescholen en universiteiten. Uiteraard zal hiervoor ook worden samengewerkt met organisaties die al actief zijn op deze terreinen.
 
Tevens zal De Rogier Hulst Foundation bestaande inzichten op basis van wetenschappelijk onderzoek systematisch samenbrengen en via sociale media op een toegankelijke manier delen, met specifieke doelgroepen. Voor deze kennisdeling en -verspreiding zal eveneens worden samengewerkt met studenten, specialisten op het betreffende vakgebied en marketingdeskundigen.
 
Vergroting van de effectiviteit van kennisdistributie is noodzakelijk, omdat in de huidige situatie goede informatie of onvindbaar, of onbekend is.
 
Op deze pagina zullen de inzichten van het onderzoek worden gedeeld. Ook zullen er in de komende tijd verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek worden opgenomen.