VOOR DE JEUGD DAG

Op 11 september vindt in Zaandam de Dag voor de Jeugd 2023 plaats. Het initiatief is afkomstig van het ministerie van VWS en de VNG en de organisatie is in handen van het Kenniscentrum Kinder-en jeugdpsychiatrie. De dag is voor gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs-, branche-, beroeps-, jongeren-, ouder-en cliëntorganisaties. Afgelopen jaren waren er ruim 1500 deelnemers. Ook kinderen en jongeren doen mee.
 
https://www.voordejeugddag.nl/
 
Het thema is dit jaar 'Zorgen voor elkaar'.
 
Er zijn 4 deelthema's:
  • Samen opvoeden
  • De druk verminderen
  • Blijvend leren en ontwikkelen
  • Samenwerken op alle fronten

Arkin, Aurora en de Rogier Hulst Foundation brengen zorg rondom suïcide onder de aandacht. Wij geven met onze gezamenlijke organisaties invulling aan Suïcide Preventie, zodat wij de impact kunnen vergroten